ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KLIJENATA, DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA ažurirana Izjava o zaštiti osobnih podataka dana 08. rujna 2021. godine

Porsche financijska grupa Hrvatska (dalje: PFGH) poštuje načela obrade osobnih podataka te je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka utvrdila koji se podaci klijenta, dobavljača i poslovnih partnera prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje svrhe, kao i prava povezana uz korištenje i zaštitu osobnih podataka. Uvijek možete zatražiti i dobiti sve informacije o Vašim osobnim podacima i njihovoj obradi. PFGH je implementirala i kontinuirano održava organizacijske i tehničke mjere s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka, kao i adekvatan sustav uloga i odgovornosti za zaštitu osobnih podataka. Svi naši zaposlenici, suradnici i vanjski partneri upoznati su s našim pravilima zaštite osobnih podataka. 

Molimo Vas da informacije o obradi podataka pažljivo i u cijelosti pročitate kako bi se upoznali s okolnostima obrade.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA POSJETITELJE MREŽNIH STRANICA

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših mrežnih stranica posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Za zaštitu podataka na ovoj mrežnoj stranici odgovorno je društvo Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb. Pri korištenju i obradi osobnih podataka strogo se pridržavamo važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na www.porscheosiguranje.com.hr i povezane podstranice, no ne i na mrežne stranice kojima upravljaju treće osobe te u tu svrhu, molimo da provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na mrežnim stranicama trećih osoba, obzirom da Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

Verzija: 01; 05/2018.

Društvo Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16 godina života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo samo sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kada komunicirate s nama pisanim putem ili kada ispunjavate neki od kontakt obrazaca s podacima na našoj mrežnoj stranici, primate na znanje da će se podaci koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže opisane svrhe (vidi točku [5.1.]).

Budući da suglasnost za korištenje Vaših podataka u prethodno navedenu svrhu može obuhvaćati i prijenos podataka Volkswagen partnerima (prodajni i servisni partneri, uvoznik), Vaši podaci se mogu proslijediti odnosnim partnerima čiji popis se nalazi na stranici https://www.porscheosiguranje.com.hr/porsche_versicherung_austria/popis_poslovnih_partnera_ugovorni_izvrsitelji_obrade, kao i pružateljima financijskih i osigurateljnih usluga iz naše grupe, popis kojih se nalazi na stranici https://www.porscheosiguranje.com.hr/porsche_versicherung_austria/clanice_grupacije.

Kada posjećujete našu mrežnu stranicu, automatiziranim tehničkim postupkom evidentiraju se podaci pomoću kolačića (cookies). Detaljnije informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici možete pronaći pod točkom 8.

Društvo Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za to koristi pomoć stručnih partnera odnosno društva koja rade po našem nalogu: društvo Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg, iz Austrije te društvo Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti osobnih podataka i uz poštivanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im stavljeni na raspolaganje koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih prosljeđuju trećim osobama.

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:

5.1. Opći obrazac za kontakt za savjetovanje upućeno Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb ili dobavljačima vozila

  • Obrazac za kontakt: prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, identifikacijski podaci, kontakt podaci, informacije o tvrtki te tekst Vašeg upita).
  • Svrha: odgovor na Vaš upit
  • Opravdanje: legitimni interes, mogućnost obrade i davanja pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
  • Razdoblje pohrane: [30 dana]
  • *Točna podatkovna polja: tekst upita, marka vozila, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, telefaks, e-mail, vrsta klijenta (postojeći klijent/novi klijent).

Vezano uz obradu osobnih podataka, možete koristiti sljedeća prava:

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri, pod uvjetom da je ispitanikov identitet nedvojbeno utvrđen.

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu nadopunu davanjem dodatne izjave i pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.

Ukoliko dokažete da razlozi iz kojih se obrađuju Vaši osobni podaci više nisu dopustivi, potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili razumni pod dotičnim okolnostima, odgovarajući osobni podaci će bit brisani, ukoliko to ne brane važeći pravni propisi, ili se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose odnosno ako su nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Imate pravo zatražiti privremeno blokiranje obrade osobnih podataka, ako osporavate točnost osobnih podataka te je to nužno radi provjere točnosti osobnih podataka ispitanika, ili obrada nije dopuštena, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka, odnosno ako više ne trebamo Vaše podatke, ali ih Vi tražite radi ostvarivanja pravnih zahtjeva, te ukoliko ste uložili prigovor sukladno tč. 6.6. ove Izjave te očekujete našu potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše posebne razloge. Ovakvo ograničenje obrade ipak se ne odnosi na: pohranu osobnih podataka, odnosno ako su osobni podaci nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe. Za vrijeme ograničenje obrade osobnih podataka, pa dok ograničenje obrade ne bude ukinuto, predmetni podaci se mogu obrađivati samo na temelju Vaše privole.

Možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga odnosećih na Vaše interese te temeljna prava i slobode na one obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas te koje obrade se temelje na legitimnom interesu voditelja obrade. Dužni smo Vam tada dostaviti obavijest o tome nadilaze li, po provedenom ispitivanju, legitimni interesi voditelja obrade Vaše posebne razloge te ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše posebne interese, prava i slobode ili zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, i dalje ćemo obrađivati iste podatke u odnosnu svrhu, u protivnom, više nismo ovlašteni obrađivati iste podatke u konkretnu svrhu.

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatsko ili europsko pravo o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja. Vama, naravno, pripada i pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno nadzornom tijelu unutar EU.

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja

Ova prava možete ostvarivati izravno pri Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb upućivanjem poruke elektroničke pošte na dolje navedene kontakt podatke.

Voditelj obrade:
Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb

V.Škorpika 21
10 000 Zagreb
info@porsche.hr

compliance@porsche.hr

Što je kolačić?

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje internetske postavke. Gotovo svaka internetska stranica upotrebljava ovu tehnologiju. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku kod prvog posjeta internetskoj stranici. Kod sljedećeg pozivanja te internetske stranice s istog krajnjeg uređaja, kolačić i informacije pohranjene u njemu šalju se natrag na internetsku stranicu koja ih je generirala (kolačić prve strane, eng. First-Party Cookie) ili se šalju na drugu internetsku stranicu kojoj pripadaju (kolačić treće strane, eng. Third-Party Cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već bila pozvana s istog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

Pojedini kolačići su izrazito korisni budući da mogu poboljšati korisničko iskustvo prilikom ponovnog pozivanja određene stranice koju ste već više puta posjetili. Pod uvjetom da koristite isti krajnji uređaj te isti preglednik kao i ranije, kolačići pamte npr. vaše preferencije, javljaju Vam kako možete koristiti određenu stranicu te prilagođavaju prikazane ponude više u skladu s Vašim osobnim interesima i potrebama. Većina kolačića koje koristimo automatski se nakon završetka sesije brišu s Vaše matične ploče ("Session-Cookies"). No, pored toga koristimo i kolačiće koji na matičnoj ploči ostaju i nakon završetka sesije. To se događa prvenstveno kako bismo mogli poboljšati korisničko iskustvo kod ponovnog pozivanja internetske stranice tako što se stranica naknadno prilagođava Vašim osobnim potrebama čime je omogućeno optimiziranje vremena učitavanja podataka.

Popis kolačića

Kolačić predstavlja mali komad podataka (tekstnu datoteka) koji web-mjesto, kad ga korisnik posjeti, pregledniku šalje upit o spremanju na vaš uređaj kako bi upamtio podatke o vama, primjerice jezik koji preferirate ili podatke za prijavu. Te kolačiće postavljamo mi i oni se nazivaju kolačićima prve strane. Upotrebljavamo i kolačiće treće strane koji ne dolaze iz iste domene na kojoj se nalazi web-mjesto koje posjećujete, a služe za oglašavanje i marketing. Točnije, kolačiće i ostale tehnologije za praćenje upotrebljavamo u sljedeće svrhe:

Strogo neophodni kolačići

Ti su kolačići neophodni za funkcioniranje web-mjesta i ne mogu se isključiti u Vašim sustavima. Obično se postavljaju samo kao odgovor na akcije koje ste izvršili, a kojima se upućuje zahtjev za usluge, primjerice određivanje Vaših postavki za zaštitu privatnosti, prijavljivanje ili ispunjavanje obrasca. Te kolačiće možete blokirati u svom pregledniku ili postaviti da Vas preglednik o njima upozorava, no u tom slučaju određeni dijelovi web-mjesta možda neće raditi. Ovi kolačići ne pohranjuju osobne podatke.

Strogo neophodni kolačići

Podskupina kolačićaKolačićiUpotrebljeni kolačićiVijek trajanja
porscheosiguranje.com.hrOptanonConsent, OptanonAlertBoxClosedPrva stranka365 Dani, 365 Dani

Kolačići za rad web-mjesta

Putem tih kolačića brojimo posjete i izvore prometa pa nam oni omogućavaju da mjerimo i poboljšamo rad web-mjesta. Ti nam kolačići govore koje su stranice najviše, a koje najmanje popularne te kako se posjetitelji kreću po web-mjestu. Svi podaci koje ti kolačići prikupe kumuliraju se pa su stoga anonimni. Ako te kolačiće ne želite dopustiti, nećemo znati kad ste posjetili naše web-mjesto.

Kolačići za rad web-mjesta

Podskupina kolačićaKolačićiUpotrebljeni kolačićiVijek trajanja
porscheosiguranje.com.hr_gclxxxxPrva stranka1 Dani, Nekoliko sekundi
com.hr_gat_UA-, _ga, _gidPrva stranka90 Dani, 730 Dani

Kolačići za marketinške svrhe

Te kolačiće na našem web-mjestu postavljaju oglašivački partneri. Te tvrtke mogu ih upotrijebiti za definiranje profila Vaših interesa kako bi Vam se na ostalim web-mjestima prikazali relevantni oglasi. Ti kolačići ne pohranjuju izravno osobne podatke, međutim, funkcioniraju tako što na jedinstven način identificiraju Vaš preglednik i uređaj. Ako te kolačiće ne dopustite, u manjoj mjeri će Vam se prikazivati ciljni oglasi.

Kolačići za marketinške svrhe

Podskupina kolačićaKolačićiUpotrebljeni kolačićiVijek trajanja
porscheosiguranje.com.hr_fbpPrva stranka90 Dani
www.facebook.comTreća stranaSesija

Davanje privole nije propisano zakonski ni ugovorno te u slučaju kada niste dali svoju privolu ne postoje negativne posljedice za Vas. Privola se daje dobrovoljno. Osim toga, imate mogućnost u svakom trenutku bez navođenja razloga povući svoju privolu s učinkom na buduće postupke obrade:

Stanje 02/2021.