Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) radi boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web stranice. Više o uporabi kolačića saznajte
Nastaviti

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KLIJENATA, DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA

Porsche financijska grupa Hrvatska (dalje: PFGH) poštuje načela obrade osobnih podataka te je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka utvrdila koji se podaci klijenta, dobavljača i poslovnih partnera prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje svrhe, kao i prava povezana uz korištenje i zaštitu osobnih podataka. Uvijek možete zatražiti i dobiti sve informacije o Vašim osobnim podacima i njihovoj obradi. PFGH je implementirala i kontinuirano održava organizacijske i tehničke mjere s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka, kao i adekvatan sustav uloga i odgovornosti za zaštitu osobnih podataka. Svi naši zaposlenici, suradnici i vanjski partneri upoznati su s našim pravilima zaštite osobnih podataka. 

Molimo Vas da informacije o obradi podataka pažljivo i u cijelosti pročitate kako bi se upoznali s okolnostima obrade.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA POSJETITELJE MREŽNIH STRANICA

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših mrežnih stranica posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka. Za zaštitu podataka na ovoj mrežnoj stranici odgovorno je društvo Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb. Pri korištenju i obradi osobnih podataka strogo se pridržavamo važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na  www.porscheosiguranje.com.hr i povezane podstranice, no ne i na mrežne stranice kojima upravljaju treće osobe te u tu svrhu, molimo da provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na mrežnim stranicama trećih osoba, obzirom da Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

Verzija: 01; 05/2018.

1. Sigurnost podataka

Društvo Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

2. Korištenje mrežnih stranica od strane maloljetnika

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16 godina života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

3.1. Podaci koje ste nam stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo samo sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kada komunicirate s nama pisanim putem ili kada ispunjavate neki od kontakt obrazaca s podacima na našoj mrežnoj stranici, primate na znanje da će se podaci koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže opisane svrhe (vidi točku [5.1.]). 

Budući da suglasnost za korištenje Vaših podataka u prethodno navedenu svrhu može obuhvaćati i prijenos podataka Volkswagen partnerima (prodajni i servisni partneri, uvoznik), Vaši podaci se mogu proslijediti odnosnim partnerima čiji popis se nalazi na stranici https://www.porscheosiguranje.com.hr/porsche_versicherung_austria/popis_poslovnih_partnera_ugovorni_izvrsitelji_obrade, kao i  pružateljima financijskih i osigurateljnih usluga iz naše grupe, popis kojih se nalazi na stranici https://www.porscheosiguranje.com.hr/porsche_versicherung_austria/clanice_grupacije.

 

3.2. Podaci koje smo prikupili

Kada posjećujete našu mrežnu stranicu, automatiziranim tehničkim postupkom evidentiraju se podaci pomoću kolačića (cookies). Detaljnije informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici možete pronaći pod točkom 8.

 

4. Partneri

Društvo Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za to koristi pomoć stručnih partnera odnosno društva koja rade po našem nalogu: društvo Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg, iz Austrije te društvo Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee. 

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti osobnih podataka i uz poštivanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im stavljeni na raspolaganje koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih prosljeđuju trećim osobama.

5. Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:  

5.1. Opći obrazac za kontakt za savjetovanje upućeno Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb ili dobavljačima vozila

  • Obrazac za kontakt: prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, identifikacijski podaci, kontakt podaci, informacije o tvrtki te tekst Vašeg upita).

  • Svrha: odgovor na Vaš upit

  • Opravdanje: legitimni interes, mogućnost obrade i davanja pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite

  • Razdoblje pohrane: [30 dana]

  • *Točna podatkovna polja: tekst upita, marka vozila, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, telefaks, e-mail, vrsta klijenta (postojeći klijent/novi klijent).

6. Prava ispitanika

Vezano uz obradu osobnih podataka, možete koristiti sljedeća prava:

6.1. Pravo na pristup osobnim podacima:

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri, pod uvjetom da je ispitanikov identitet nedvojbeno utvrđen.

6.2. Pravo na ispravak:

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu nadopunu davanjem dodatne izjave i pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.

6.3. Pravo na brisanje:

Ukoliko dokažete da razlozi iz kojih se obrađuju Vaši osobni podaci više nisu dopustivi, potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili razumni pod dotičnim okolnostima, odgovarajući osobni podaci će bit brisani, ukoliko to ne brane važeći pravni propisi, ili se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose odnosno ako su nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

6.4. Pravo na ograničenje obrade:

Imate pravo zatražiti privremeno blokiranje obrade osobnih podataka, ako osporavate točnost osobnih podataka te je to nužno radi provjere točnosti osobnih podataka ispitanika, ili obrada nije dopuštena, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka, odnosno ako više ne trebamo Vaše podatke, ali ih Vi tražite radi ostvarivanja pravnih zahtjeva,  te ukoliko ste uložili prigovor sukladno tč. 6.6. ove Izjave te očekujete našu potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše posebne razloge. Ovakvo ograničenje obrade ipak se ne odnosi na: pohranu osobnih podataka, odnosno ako su osobni podaci nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe. Za vrijeme ograničenje obrade osobnih podataka, pa dok ograničenje obrade ne bude ukinuto, predmetni podaci se mogu obrađivati samo na temelju Vaše privole.

6.5. Pravo na prenosivost podataka:

Možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.

6.6. Pravo na podnošenje prigovora:

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga odnosećih na Vaše interese te temeljna prava i slobode na one obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas te koje obrade se temelje na legitimnom interesu voditelja obrade. Dužni smo Vam tada dostaviti obavijest o tome nadilaze li, po provedenom ispitivanju, legitimni interesi voditelja obrade Vaše posebne razloge te ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše posebne interese, prava i slobode ili zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, i dalje ćemo obrađivati iste podatke u odnosnu svrhu, u protivnom, više nismo ovlašteni obrađivati iste podatke u konkretnu svrhu.

6.7. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatsko ili europsko pravo o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja. Vama, naravno, pripada i pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno nadzornom tijelu unutar EU.

6.8. Zloporaba prava:

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja

Ova prava možete ostvarivati izravno pri Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb upućivanjem poruke elektroničke pošte na dolje navedene kontakt podatke.

7. Kontaktni podaci

Voditelj obrade:
Porsche Versicherungs AG - podružnica Zagreb

V.Škorpika 21
10 000 Zagreb
info(kwfat)porsche(kwfdot)hr

compliance(kwfat)porsche(kwfdot)hr

8. Korištenje kolačića (eng. cookies)

Što je kolačić? 

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje internetske postavke. Gotovo svaka internetska stranica koristi ovu tehnologiju. Ovu datoteku preuzima vaš internetski preglednik prilikom prvog posjećivanja neke stranice. Kod sljedećeg pozivanja te stranice pomoću istog krajnjeg uređaja, kolačići i u njima pohranjene informacije šalju se natrag na internetsku stranicu koja ih je proizvela (First Party Cookie) ili na neku drugu internetsku stranicu kojoj pripadaju (Third Party Cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da ste je već jednom pozvali istim preglednikom te u nekim slučajevima varira prikazani sadržaj.

Pojedini kolačići su izrazito korisni budući da mogu poboljšati korisničko iskustvo prilikom ponovnog pozivanja određene stranice koju ste već više puta posjetili. Pod uvjetom da koristite isti krajnji uređaj te isti preglednik kao i ranije, kolačići pamte npr. vaše preferencije, javljaju vam kako možete koristiti određenu stranicu te prilagođavaju prikazane ponude na način da budu više u skladu s vašim osobnim interesima i potrebama. Većina kolačića koje mi koristimo automatski se brišu s vašeg čvrstog diska po završetku sesije u pregledniku (tzv. privremeni kolačići "session cookies"). Također koristimo kolačiće koji ostaju na Vašem čvrstom disku i nakon završetka sesije. To se događa prvenstveno kako bismo mogli poboljšati korisničko iskustvo kod ponovnog pozivanja internetske stranice pri čemu se stranica naknadno usklađuje prema Vašim osobnim potrebama čime je omogućeno optimiziranje vremena učitavanja podataka. 

Vaše postavke kolačića na ovoj internetskoj stranici

Kolačići na ovoj internetskoj stranici za koje nije potrebno odobrenje 

Nužno neophodni kolačići koji se još nazivaju "strictly necessary" osiguravaju funkcije bez kojih ne biste mogli koristiti ovu internetsku stranicu kako je predviđeno. Takvi kolačići koriste se isključivo s naše strane i stoga se nazivaju First Party Cookies. Na vašem se računalu pohranjuju samo tijekom trenutačne sesije u pregledniku. Nužno neophodni kolačići omogućuju primjerice kod pozivanja konfiguratora vozila da vam se prikaže ona verzija čija je količina podataka u odnosu na pojasnu širinu u skladu s internetskom vezom koju Vi koristite. Nadalje, npr. kod promjene stranice takvi kolačići osiguravaju po potrebi funkcionalnost promjene s http-a na https, čime se osigurava pridržavanje povećanih sigurnosnih zahtjeva kod prijenosa podataka. Naposljetku, pomoću takvih kolačića pohranjuje se također i Vaša odluka o korištenju kolačića na našoj internetskoj stranici. Za korištenje nužno neophodnih kolačića nije potrebna Vaša suglasnost.

Nužno neophodni kolačići ne mogu se deaktivirati pomoću funkcionalnosti ove stranice. Kolačiće, u pravilu, možete u bilo kojem trenutku deaktivirati u svom pregledniku. S tim u vezi usporedite niže navedene upute.

Kolačići prve strane (First Party Cookies) na ovoj internetskoj stranici za koje je potrebno odobrenje 

Kolačići koji sa strogo pravnog gledišta nisu nužno neophodni za korištenje internetske stranice ispunjavaju ipak važne zadaće. Bez takvih kolačića funkcije koje omogućuju jednostavno pretraživanje naše internetske stranice, kao na primjer prethodno ispunjeni obrasci, više neće biti na raspolaganju. Postavke koje ste izvršili, kao na primjer odabir jezika, neće se moći pohraniti i morat će se stoga ponovno provesti na svakoj stranici. Osim toga nećemo više imati mogućnost nuditi Vam individualno prilagođene ponude.
U nastavku ćete pronaći popis korištenih kolačića prve strane s detaljnim opisom:

Naziv kolačića - Webtrekk GmbH ( www.webtrekk.com)

Zadaća

Temeljem usluga društva Webtrekk prikupljamo statističke podatke o korištenju naše internetske ponude. Ovi se podaci koriste da bismo trajno poboljšali i optimizirali internetsku stranicu i naše ponude kako bi na taj način bila što atraktivnija za vas. Ti podaci isporučuju parametre kao što su npr. broj posjetitelja, praćenje klikova i prosječno trajanje aktivnog zadržavanja korisnika na nekoj stranici kako bi se analizom tih podataka dodatno poboljšala internetska stranica. Također se s početnih stranica s kojih se došlo na našu stranicu (Referrer URL) statistički analizira broj korisnika koji su s partnerskih internetskih stranica došli na naše web stranice u svrhu procjene koje su naše marketinške kampanje pobudile interes za našom web stranicom. Vrijeme pohranjivanja podataka: podaci sesije ili pojedini podaci do 10 godina.

Vaše postavke za kolačiće

Vaš preglednik može se postaviti na način da se kolačići izrađuju samo uz Vašu suglasnost ili da se u cijelosti odbiju. Međutim, skrećemo pozornost da bez funkcije kolačića određeni dijelovi internetske stranice mogu biti ograničeni ili se uopće ne mogu upotrebljavati.

Imate mogućnost upravljati korištenjem kolačića ili po potrebi spriječiti njihovo korištenje tako što ćete svoj preglednik konfigurirati na sljedeći način: