Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora

u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača

Ovime izvješćujemo cijenjene korisnike usluga kako svoje moguće prigovore društvu Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje, Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 03432773181 mogu u pisanom obliku predati:

  • osobno u prostorijama društva na adresi Zagreb, Velimira Škorpika 21, usmeno na zapisnik ili pisanim putem;
  • putem poštanske pošiljke na, u ovoj obavijesti naznačenu, adresu sjedišta podružnice;
  • putem elektroničke pošte na: pritužbe@porsche.hr
  • putem telefaks broja: 01 5572 560

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost prigovora, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju prigovora.

Obavijest o rješavanju sporova po pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba

u smislu odredbi čl. 375.-379. Zakona o osiguranju

Ovime izvješćujemo zainteresirane osobe: potrošače odnosno fizičke osobe te pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju te korisnike usluga distribucije osiguranja o načinu podnošenja pritužbi, kao i oštećenike u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu o načinu podnošenja prigovora

kako svoje moguće pritužbe/prigovore društvu Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje, Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 03432773181 mogu predati:

  • osobno u prostorijama društva na adresi Zagreb, Velimira Škorpika 21, usmeno na zapisnik ili pisanim putem;
  • putem poštanske pošiljke na adresu sjedišta podružnice - Velimira Škorpika 21, Zagreb;
  • putem elektroničke pošte na: pritužbe@porsche.hr
  • putem telefaks broja: 01 5572 560

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost pritužbe/prigovora, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju prigovora. Detaljnije obavijesti o izvansudskom rješavanju pritužba ili prigovora molimo potražite u dokumentu: „Pravilnik o načinu rješavanja pritužbi“.