Prijava štete i zahtjev za promjenom plana plaćanja

Imali ste štetu na vozilu?

Od 0-24h možete se javiti našem telefonskom centru i prijaviti odštetni zahtjev.

Tel: 0800 0911

Zahtjev za promjenom plana plaćanja

Želite promijenu plana plaćanja?

Popunite priloženi obrazac i pošaljite nam ga putem pošte ili e-maila.

Prava ispitanika

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu zaštite osobnih podataka. Ako imate bilo kakav upit o tomu kako voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke ili želite povući danu privolu odnosno uložiti možebitni prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenjem prava ispitanika isti molimo dostaviti neposredno službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail [email protected].