Prijava štete i zahtjev za promjenom plana plaćanja

Imali ste štetu na vozilu?

U nastavku se nalazi obrazac za prijavu štete na vozilu.

Želite promijeniti plana plaćanja?

Popunite priloženi obrazac i pošaljite nam ga putem pošte ili e-maila.

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu zaštite osobnih podataka. Ako imate bilo kakav upit o tomu kako voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke ili želite povući danu privolu odnosno uložiti možebitni prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenjem prava ispitanika isti molimo dostaviti neposredno službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail compliance@porsche.hr.

Zahtjev za ostvarenjem prava ispitanika

Izjava o povlačenju privole