Prijava nepravilnosti

Poštovanje zakonskih odredbi i internih propisa predstavlja najviši prioritet u društvu Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft (dalje i: Društvo). Uspjeh našeg društva temelji se na načelima integriteta i usklađenosti. Kako bi se postigli takvi standardi, važno je otkriti potencijalno nepropisno ponašanje zaposlenika ili dobavljača i otkloniti ga. Stoga smo Središnjem uredu za razjašnjenje povjerili zadaću vođenja neovisnog i nepristranog sustava prijavljivanja nepravilnosti koji se temelji na povjerljivosti.

Stručno osposobljeni i iskusni suradnici u Uredu za razjašnjenje temeljito provjeravaju svaku zaprimljenu prijavu i sustavno provode mjere naknadnog praćenja.

Ključna okosnica našeg sustava prijavljivanja nepravilnosti je načelo pravičnosti u provođenju postupaka. Također, u najvećoj mogućoj mjeri zajamčena je zaštita zviždača, prijavljenih osoba i zaposlenika koji doprinose u provođenju istrage prijavljenog nepropisnog ponašanja.

Osim toga, ponuđena je i mogućnost anonimnog podnošenja prijava i komuniciranja. Jamčimo da nećemo poduzimati nikakve mjere za utvrđivanje identiteta anonimnih zviždača koji ne zloupotrebljavaju naš sustav prijavljivanja nepravilnosti. Odmazda protiv zviždača ili bilo kojih osoba koje sudjeluju u istragama u Društvu neće se tolerirati. Za prijavljene osobe vrijedi presumpcija nevinosti sve dok se ne dokaže kršenje propisa. Istrage će se provoditi uz najveći stupanj povjerljivosti. Informacije će se obrađivati u okviru pravičnog, brzog i zaštićenog postupka.

Na koji način obrađujemo vašu prijavu?

Stručno osposobljeni i iskusni suradnici u Uredu za razjašnjenje temeljito provjeravaju svaku zaprimljenu prijavu u pogledu mogućeg nepropisnog ponašanja od strane zaposlenika koncerna Volkswagen i sustavno provode mjere naknadnog praćenja. Prvo ćete dobiti potvrdu o primitku prijave. Nakon toga će Ured za razjašnjenje analizirati vašu prijavu, što uključuje prikupljanje činjenica, i to u prvom redu od prijavitelja nepravilnosti. Samo u slučaju kada se takvom inicijalnom procjenom utvrde razlozi za sumnju na kršenje propisa, nadležna Istražna jedinica pokrenut će postupak istrage. U sljedećem koraku Ured za razjašnjenje će analizirati rezultate istrage i dati preporuke za prikladne mjere. Informacije o statusu* i ishodu postupka dostavit će vam se bez nepotrebnog odgađanja.

Potencijalno kršenje Kodeksa ponašanja za poslovne partnere od strane dobavljača, uključujući ozbiljne rizike iz kršenja ljudskih prava i propisa o zaštiti okoliša od strane izravnih i neizravnih dobavljača također se može prijaviti Uredu za razjašnjenje, a isto tako mogu se podnijeti i prijave koje inače zahtijevaju neposredno djelovanje. Ured za razjašnjenje će obavijestiti nadležne odjele koji će odgovarajuće obraditi slučaj. To osobito uključuje poduzimanje potrebnih mjera kako bi se kršenje propisa i/ili rizici sveli na najmanju moguću mjeru, odnosno otklonili.

* Vrijeme analize ovisi o predmetu istrage.

Više informacija o načelima postupanja po prigovorima/pritužbama unutar Volkswagen Grupe pronađite ovdje.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s vašim novim ili rabljenim vozilom, povratne informacije ili pritužbe na usluge koje pruža Društvo ili naši poslovni partneri (npr. ovlašteni trgovci i ovlaštene radionice), svakako kontaktirajte nas putem e-pošte: [email protected].

Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača možete naći na poveznici: https://www.porscheosiguranje.....

Molimo vas da uvažite činjenicu da sustav prijavljivanja nepravilnosti nije predviđen za obradu pritužbi kupaca.

Sustav prijavljivanja nepravilnosti osigurava različite kanale za prijavu potencijalnog nepropisnog ponašanja zaposlenika u okviru kojih se omogućuje brza provjera i odgovor društva kada je to potrebno.

Međutim, time se ne utječe na zakonsku mogućnost kontaktiranja nadležnih tijela kao što je opisano u nastavku.

Gdje mogu podnijeti dojavu?

Kontakti pdf 0.2 MB

Prijave možete podnijeti 365 dana u godini, 24 sata na dan, pozivom na besplatni međunarodni broj:

+800 444 46300*.

Ako vaš lokalni pružatelj telekomunikacijskih usluga ne podržava besplatnu telefonsku liniju, možete nazvati sljedeći broj uz naplatu poziva:
+49 5361 946300.

* Ovisno o zemlji iz koje upućujete poziv, možda nećete moći ostvariti besplatni poziv s međunarodnog broja budući da neki telefonski operateri ne podržavaju takvu uslugu. Ako je to slučaj, molimo vas da koristite ponuđenu telefonsku liniju uz naplatu ili broj koji se odnosi na vašu zemlju.

Kako biste kontaktirali Ured za razjašnjenje, na raspolaganju vam je mogućnost korištenja internetske komunikacijske platforme [poveznica na BKMS*] koja je dostupna na brojnim jezicima. Taj je sustav povjerljiv i tehnički zaštićen.

Čak i ako u kanalu za zaprimanje prijava nije ponuđen jezik koji vam odgovara, prijavu možete podnijeti na bilo kojem jeziku. Osim toga, možete kontaktirati i Ured za razjašnjenje na bilo kojem jeziku elektroničkim putem ili poštom.

Poveznica:

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=eng

Društvo je imenovalo vanjske odvjetnike za preuzimanje funkcije pravobranitelja koji pružaju savjetovanje u vezi sa sustavom prijavljivanja nepravilnosti kako bi se osiguralo da prijave zviždača budu anonimno dostavljene Uredu za razjašnjenje ukoliko oni tako žele.

Ako želite komunicirati s pravobraniteljima, njihove podatke za kontakt možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Možete stupiti u kontakt s Uredom za razjašnjenje Društva slanjem poruke na adresu e-pošte:

[email protected]

Poštom:

Volkswagen AG, Središnji ured za razjašnjenje

p.p. 1717

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg, Njemačka

Osobno:

Molimo vas da unaprijed dogovorite termin slanjem pisane poruke na adresu elektroničke pošte [email protected].

Imate li dodatnih pitanja?

Pitanja u vezi sa sustavom prijavljivanja nepravilnosti u Društvu mogu se također uputiti našem Compliance Officeru slanjem pisane poruke na adresu e-pošte: [email protected]

Ako ste bili intervjuirani u okviru istrage, imate mogućnost dati povratne informacije Pravobranitelju kao neovisnom tijelu.

Vanjski kanal prijavljivanja u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske imenovala je nadležno tijelo koje je kao vanjski kanal prijavljivanja također ovlašteno za zaprimanje prijava u vezi s nepravilnostima. Vanjski kanal prijavljivanja je Pučki pravobranitelj.

Kontakt podaci su objavljeni na internet stranicama ( www.ombudsman.hr).